Theo dõi danh sách gửi thư của chúng tôi

Đăng ký bản tin

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn cho phép IEEE liên hệ với bạn và gửi cho bạn thông tin cập nhật qua email về nội dung giáo dục IEEE miễn phí và trả phí.

Tham gia

Events, opportunities and resources of interest for engineering, computing and technology students. Find scholarships to help pay for college. Participate in contests, internships, maker events, and summer schools in your area.