Theo dõi danh sách gửi thư của chúng tôi

Đăng ký bản tin

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn cho phép IEEE liên hệ với bạn và gửi cho bạn thông tin cập nhật qua email về nội dung giáo dục IEEE miễn phí và trả phí.

FIND A UNIVERSITY

Discover accredited engineering programs at universities across the globe.

Over 3700 Universities in 94 Countries

TryEngineering allows you to search for accredited engineering degree programs throughout the world. Search by country, state/ territory, city, degree field, or university name. If you don’t know where to start, Insights from Experts will help you along.

CHỌN VỊ TRÍ CỦA BẠN

 

CHỌN KHU VỰC ĐỘ BỀN CỦA BẠN

SORT BY

ITEMS PER PAGE

SEARCH BY KEYWORD (University Name, City, State)