Mag-subscribe sa aming mailing list

Pag-sign up sa Newsletter

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng form na ito, nagbibigay ka ng pahintulot sa IEEE na makipag-ugnay sa iyo at padalhan ka ng mga update sa email tungkol sa libre at bayad na nilalaman ng pang-edukasyon na IEEE.

Makialam

Mga kaganapan, pagkakataon at mapagkukunan ng interes para sa mga mag-aaral sa engineering, computing at teknolohiya. Humanap ng mga iskolarship na makakatulong sa pagbabayad para sa kolehiyo. Makilahok sa mga paligsahan, internship, kaganapan sa tagagawa, at mga paaralang tag-init sa inyong lugar.