Nang kumain si Max ng ilang matandang natitirang pizza na natagpuan niya sa basura, inilatag ng Scout ang ilang edukasyon sa kanya at kay Jack tungkol sa kagiliw-giliw na mundo ng mga microbes. Nasa Laro ng Antibiotic Resistance, natututo ang mga mag-aaral tungkol sa namamana, pagkakaiba-iba ng mga ugali, pagbago ng genetiko at antibiotiko upang labanan ang masamang bakterya at kung bakit kailangan din natin ng mabuting bakterya.