எங்கள் அஞ்சல் பட்டியலுக்கு குழுசேரவும்

செய்தி மடல் பதிவு

இந்த படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம், உங்களை தொடர்பு கொள்ளவும், இலவச மற்றும் கட்டண IEEE கல்வி உள்ளடக்கம் குறித்த மின்னஞ்சல் புதுப்பிப்புகளை அனுப்பவும் IEEE க்கு அனுமதி அளிக்கிறீர்கள்.

Content matching: சுற்றுச்சூழல்

Our little planet is quickly losing its natural habits. According to the United Nations, our world loses enough forest every three seconds to cover “a...
There’s nothing more important than keeping our environment healthy. We depend on it for breathable air, clean water, and food. It’s important not to think...
The GLOBE International STEM Network (GISN) is an international network of STEM (science, technology, engineering, and mathematics) professionals who contribute meaningfully to GLOBE students around...
Today is World Environment Day! According to the United Nations, June 5 has been the most eminent day for environmental action since it was founded...
Target Applicant: ISIE-Electric solar vehicle championship is Asia’s largest solar championship. It is the competition to design and fabricate a single seated vehicle that is operated...