Regjistrohuni në listën tonë të postave

Regjistrimi i Buletinit

Duke paraqitur këtë formular, ju po i jepni leje IEEE të kontaktojë me ju dhe t'ju dërgojë azhurnime me email në lidhje me përmbajtjen arsimore falas dhe me pagesë të IEEE.

Provoni Ngjarje Virtuale të Drejtpërdrejta të Inxhinierisë

Sfida e Dizajnit Praktik dhe Projekti i Inxhinierit

Provoni seri Virtuale të Drejtpërdrejta të Inxhinierisë

Ngjarjet virtuale të TryEngineering paraqesin burime cilësore para-universitare STEM për arsimtarët, studentët dhe vullnetarët. Ngjarjet e reja do të ndajnë një Provoni të Inxhinierisë të Martën - një blog mujor që përmban një shoqëri teknike të IEEE me aktivitete të lidhura për studentët para-universitarë. Bashkohuni me ne dhe ndihmoni studentët të eksplorojnë, angazhohen dhe frymëzohen rreth fushave STEM!