Regjistrohuni në listën tonë të postave

Regjistrimi i Buletinit

Duke paraqitur këtë formular, ju po i jepni leje IEEE të kontaktojë me ju dhe t'ju dërgojë azhurnime me email në lidhje me përmbajtjen arsimore falas dhe me pagesë të IEEE.

Burimet e mësuesit

Një koleksion burimesh për mësuesit për të inkurajuar studentët të eksplorojnë STEM.