Regjistrohuni në listën tonë të postave

Regjistrimi i Buletinit

Duke paraqitur këtë formular, ju po i jepni leje IEEE të kontaktojë me ju dhe t'ju dërgojë azhurnime me email në lidhje me përmbajtjen arsimore falas dhe me pagesë të IEEE.

M TESUESIT

Burimet krijuese të kuruara

Burimet inxhinierike për mësuesit e të gjitha niveleve

Mësimi i inxhinierisë për studentët tuaj mund të jetë i lehtë dhe argëtues, edhe nëse nuk keni vetë një formim inxhinierik! Lejoni që IEEE TryEngineering t'ju ndihmojë të shtoni koncepte inxhinierike tërheqëse në kurrikulën tuaj. Baza e të dhënave tona për burimet është rishikuar nga kolegët, me planet mësimore dhe strategjitë e bëra nga mësues si ju.

Planet e Mësimit, Aktivitetet & Inxhinierët e Veçantë

Profile & FAQ