Regjistrohuni në listën tonë të postave

Regjistrimi i Buletinit

Duke paraqitur këtë formular, ju po i jepni leje IEEE të kontaktojë me ju dhe t'ju dërgojë azhurnime me email në lidhje me përmbajtjen arsimore falas dhe me pagesë të IEEE.

Perfshihesh

Events, opportunities and resources of interest for engineering, computing and technology students. Find scholarships to help pay for college. Participate in contests, internships, maker events, and summer schools in your area.