Regjistrohuni në listën tonë të postave

Regjistrimi i Buletinit

Duke paraqitur këtë formular, ju po i jepni leje IEEE të kontaktojë me ju dhe t'ju dërgojë azhurnime me email në lidhje me përmbajtjen arsimore falas dhe me pagesë të IEEE.

Burimet e mësuesit

Get students excited about computer engineering with these resources. Students can learn about different coding languages such as Java, Ruby, and more through fun games and exercises.