අපගේ තැපැල් ලැයිස්තුවට දායක වන්න

පුවත් පත්‍රිකා අත්සන් කිරීම

මෙම පෝරමය ඉදිරිපත් කිරීමෙන්, ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට සහ නොමිලේ සහ ගෙවන ලද IEEE අධ්‍යාපනික අන්තර්ගතයන් පිළිබඳ විද්‍යුත් තැපැල් යාවත්කාලීන කිරීම් යැවීමට ඔබ IEEE අවසර ලබා දෙයි.

උත්සාහ කරන්න ඉංජිනේරු ප්‍රතිපෝෂණය

මෙම වෙබ් අඩවියේ ඔබගේ අත්දැකීම් කෙසේද? මෙම වෙබ් අඩවියේ සියලුම පරිශීලකයින් සඳහා හොඳම අත්දැකීමක් නිර්මාණය කිරීමට tryEngineering.org ට උදව් කිරීමට කරුණාකර පහත ප්‍රතිපෝෂණය ලබා දෙන්න.

  • (ඔබගේ සංචාරයේදී ඔබ කැමති හෝ අකමැති දේ, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා යෝජනා සහ යනාදිය.)