Апликант за цел: Пред-универзитет


Headstart е добро воспоставена програма за образование чија цел е да ги охрабри студентите заинтересирани за математика или наука да размислуваат за инженерски и технолошки кариери.

Дава можност на оние во Година 12 / S5 да поминат до една недела на универзитет пред да ја направат својата апликација UCAS.

Дознајте повеќе за Headstart