Апликант за цел: Пред-универзитет


Членовите на CAGIS, на возраст од 7-16 години, редовно се среќаваат за да истражуваат наука, технологија, инженерство и математика (СТЕМ) со жени и мажи кои избрале кариера во областа на науката и технологијата.
постојат можности да се зборува за училиште, кариера и други прашања што ги засегаат девојчињата кога размислуваат за својата иднина. Исто така, има многу време за забава!

Настаните од поглавјата, одржани за време на викендите или после училиште, траат 1-2 часа и се случуваат на работното место на водителката, давајќи им на девојчињата „зад сцената“ поглед на науката и технологијата. Тие се состојат од мини презентација со воведување на STEM концепт, проследена со забавни, практични активности за консолидирање на учењето и за забавата на науката.

Членовите одржуваат контакт преку нашиот квартален билтен и нашата веб-страница (www.cagis.ca) Членовите исто така добиваат едногодишна претплата на ДА Маг, канадско списание за наука и технологија за деца!