CodeHS ມີທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສອນ CS ໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຂອງທ່ານຫຼືເລີ່ມຕົ້ນຮຽນຢູ່ເຮືອນ. ພວກເຮົາໄດ້ສອນຢູ່ທີ່ Stanford ເປັນເວລາ 3 ປີແລ້ວ, ແລະພວກເຮົາ ກຳ ລັງສ້າງປະສົບການການຮຽນຮູ້ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເປັນແຮງບັນດານໃຈຈາກຜົນງານຂອງພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ.

ເຂົ້າເບິ່ງ CodeHS

ໃບປະກາດຈົບການສຶກສາຂອງນັກຮຽນທີ່ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້