ລົງທະບຽນ ສຳ ລັບຊຸດອອນລາຍໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ນຳ ພາໂດຍອາຈານ Boolean Girl: ເຕັມ STEM ກ່ອນກ່ອນເວລາ. ເດັກນ້ອຍຮຽນຮູ້ ກັບລະຫັດ, ການກໍ່ສ້າງ, ການປະດິດສ້າງ, ແລະສັດ. ແຕ່ລະຕອນແມ່ນ ເໝາະ ສົມກັບອາຍຸ ສຳ ລັບເດັກອາຍຸ 8 ຫາ 18 ປີ.

 

ເບິ່ງຕອນທີ່ຜ່ານມາ