અમારા મેઇલિંગ યાદી પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરો

ન્યૂઝલેટર સાઇનઅપ

આ ફોર્મ સબમિટ કરીને, તમે આઇઇઇઇને તમને સંપર્ક કરવાની મંજૂરી આપી રહ્યાં છો અને તમને મફત અને પેઇડ આઇઇઇઇ શૈક્ષણિક સામગ્રી વિશે ઇમેઇલ અપડેટ્સ મોકલશે.

સામેલ કરો

ઇજનેરી, કમ્પ્યુટિંગ અને ટેકનોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ માટેની ઇવેન્ટ્સ, તકો અને રસના સંસાધનો. ક collegeલેજ માટે ચૂકવણી કરવામાં સહાય માટે શિષ્યવૃત્તિ શોધો. તમારા ક્ષેત્રની હરીફાઈઓ, ઇન્ટર્નશીપ્સ, નિર્માતા ઇવેન્ટ્સ અને ઉનાળાની શાળાઓમાં ભાગ લેશો.