در لیست ارسال ما ثبت نام نمایید

ثبت نام خبرنامه

با ارسال این فرم ، شما به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس گرفته و در مورد محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE به روزرسانی های ایمیل شما را ارسال کند.

معلمان

منابع خلاق تنظیم شده

منابع مهندسی برای معلمان همه سطوح

آموزش مهندسی به دانشجویان می تواند آسان و سرگرم کننده باشد ، حتی اگر خودتان هم سابقه مهندسی نداشته باشید! اجازه دهید IEEE TryEngineering به شما کمک کند مفاهیم جذاب مهندسی را به برنامه درسی خود اضافه کنید. پایگاه داده منابع ما با برنامه های درسی و استراتژی هایی که توسط معلمانی مانند شما ساخته شده است ، توسط همکاران بررسی می شود.

برنامه های درس ، فعالیت ها و مهندسان برجسته

مشخصات و سQالات متداول