مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: آموزش STEM

این ویدئو مروری کوتاه بر روند طراحی مهندسی دارد. EDP ​​یک سری مراحل است که مهندسان از آن برای راهنمایی توسعه استفاده می کنند ...
اجلاس IEEE STEM Summit 2022 یک رویداد بین المللی است که توسط IEEE Educational Pre-University Activities به صورت مجازی و رایگان برگزار می شود. موضوع IEEE STEM...
نویسنده: دورا فورو، داوطلبانه خود را در آموزش با درگیر شدن در یک روش یادگیری دانش آموز محور تقویت کنید آموزش بخشی بلامنازع از زندگی ما است. یا این رسمی است و ...