مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: مهندس رباتیک

شیوع COVID-19 باعث شده است که بسیاری از رویدادهای هفته ملی رباتیک به تعویق افتاد یا لغو شود. در غیاب آنها ، موارد مجازی است که بچه ها می توانند از آنها استفاده کنند ...
متقاضی هدف: پیش دانشگاهی به تیم رباتیک لگو آکادمی New Hope خوش آمدید! هدف ما معرفی چالش های مهندسی دنیای واقعی به شرکت کنندگان با استفاده از چالش های ارائه شده ...
آیا شما کنجکاو ، تحلیلی هستید و از کشف راه های جدید برای آسان تر و کارآمد تر کردن امور لذت می برید؟ سپس مهندسی رباتیک ممکن است یک حرفه عالی باشد ...