مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: موسیقی

سطل زباله نشان می دهد که چگونه علم می تواند ساده ترین چیزها را به سازهایی با صدای عالی تبدیل کند و چگونه می توانید سازهای موسیقی خود را بسازید! در طی این...
این درس بر مهندسی طراحی ابزارهای موسیقی متمرکز است. تیم های دانشجویی مهندسی ساخت ضبط کننده را کشف می کنند و سپس یک موزیکال فعال را طراحی ، ساخت ، آزمایش و ارزیابی می کنند ...