مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: موسیقی

سطل زباله نشان می دهد که چگونه علم می تواند ساده ترین چیزها را به سازهایی با صدای عالی تبدیل کند و چگونه می توانید سازهای موسیقی خود را بسازید! در طی این...
آیا دانش آموزان شما عاشق موسیقی، کدنویسی و مسائل عدالت اجتماعی هستند؟ آنها را در مسابقه "صدای شما قدرت است" ثبت نام کنید! چالش های مسابقه رایگان K-12 STEM...