مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: ستاره شناسی

آیا شما در ریاضیات عالی هستید؟ آیا عاشق هواپیما و سفینه فضایی هستید؟ پس مهندسی هوافضا ممکن است شغل شما باشد! مهندس هوافضا چیست؟ وجود دارد...
نجوم مطالعه جهان ما در خارج از زمین است. هر آنچه در مورد خورشید ، ماه ، سیارات ، ستارگان و موارد دیگر می دانیم ، از نجوم به دست می آید. ستاره شناسان ...
تیم My Sky Tonight مجموعه ای از فعالیت های نجومی سرگرم کننده و غنی از علم را برای کودکان قبل از K و همچنین منابع پشتیبانی برای مربیان در ...