مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: ستاره ها

در 30 ژوئن 1908 ، سیارکی به Tunguska ، سیبری برخورد کرد. شهاب سنگ تونگوسکا بزرگترین جسم طبیعی برای ضربه به زمین در حافظه مدرن ، 80 میلیون ...
روز جهانی سیارک
سیارک ها سنگ های بزرگی هستند که به دور خورشید می چرخند. این تخته سنگ های فضایی در زمان تولد منظومه شمسی ما بیش از 4.6 میلیارد سال پیش شکل گرفتند. که در...
سیارک ها سیاره های شکل نیافته ای هستند که به دور خورشید می گردند. در حالی که تعداد بی شماری از سیارک ها در طول تاریخ 4.5 میلیارد ساله زمین به زمین برخورد کرده اند ، بیشتر آنها ...