مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: نرم افزار

برنامه ربات سازی هوشمند Tinybop ، Robot Factory ، به دانشمندان جوان اجازه می دهد تا ربات ها را در دستگاه های تلفن همراه خود ایجاد ، آزمایش و جمع آوری کنند. از ساخت اسکلت های بیرونی گرفته تا افزودن ...