مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

رویداد خود را ارسال کنید

اگر شما یک داوطلب IEEE هستید، لطفا ارسال از طریق رویداد vTools.

نوع مکان
نشانی:
اس ام اس اس اس اس اس اس سالی
زمان
:
اس ام اس اس اس اس اس اس سالی
زمان
:
مخاطبان
دسته رویداد STEM
حداکثر حجم پرونده: 50 مگابایت.
این درست است برای مقاصد اعتبار و باید بدون تغییر باقی مانده است.