شبیه سازی Phet: امواج صوتی

با استفاده از این شبیه‌سازی، دانش‌آموز می‌تواند با طراحی روش‌هایی برای تعیین سرعت، فرکانس، دوره و طول موج یک مدل موج صوتی، یاد بگیرد که چگونه صداهای مختلف مدل‌سازی، توصیف و تولید می‌شوند. این شبیه سازی Phet را امتحان کنید: https://phet.colorado.edu/en/simulations/sound-waves

تصویر امواج صوتی