صنایع دستی قابل رمزگذاری برنامه ای برای بچه ها است که می توانند داستان های تخیلی خود را با طراحی و کدگذاری ایجاد کنند. الگویی از یک نقاشی مورد علاقه را پیدا کنید یا نقاشی های ساخته شده توسط کاربر را با دوربین ضبط کنید و از مداد رنگی و برچسب ها برای طراحی شخصیت استفاده کنید. شخصیت های دانش آموز قهرمان داستان خودشان می شوند که آنها خلق می کنند.

دانش آموزان برای روایت داستانی از شخصیت خود از ابزار کدگذاری مبتنی بر بلوک استفاده می کنند. برای ایجاد یک دنباله ، بلوک ها را به هم بریزید یا برای تعاملی بودن از بلوک های پیشرفته استفاده کنید. صنایع دستی قابل رمزگذاری ، بچه ها می توانند تخیل و خلاقیت خود را غنی کنند و مفهوم اصلی تفکر محاسباتی را به روشی سرگرم کننده و آسان درک کنند.