وقتی مکس مقداری پیتزا باقیمانده قدیمی را که در زباله ها یافت ، می خورد ، Scout در مورد دنیای جالب میکروب ها به او و جک آموزش می دهد. در بازی مقاومت به آنتی بیوتیکدانش آموزان در مورد وراثت ، تنوع صفات ، جهش ژنتیکی و آنتی بیوتیک ها برای مقابله با باکتری های بد و اینکه چرا ما نیز به باکتری های خوب نیاز داریم ، می آموزند.