عضویت انجمن فوتونیک IEEE و TryEngineering برای یک وبینار TryEngineering سه شنبه فوتونیک. اکنون در مورد تقاضا مشاهده کنید!

جاناتان فریدمن ، مدیر موسس م Instituteسسه فوتونیک پورتوریکو (PRPI) و ناتالیا کاناس استرادا ، یک نامزد دکترای ارتباطات نوری ، در مورد کار آنها و اینکه چگونه می توانید به دانشجویان در کاوش ، تعامل و الهام گرفتن از فوتونیک کمک کنید ، به اشتراک می گذارند!

کاوش مهندسی سه شنبه فوتونیک را امتحان کنید راهنمای جایی که دانش آموزان می توانند در مورد فوتونیک کاوش ، تعامل و الهام بگیرند و نشان IEEE Photonics را دریافت کنند. همه موارد را کشف و جمع آوری کنید سه شنبه مهندسی کنید نشان!