مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

مشاغل پردازش سیگنال

مهندسی زیستی یا مهندسی زیست پزشکی رشته‌ای است که دانش را در مهندسی، زیست‌شناسی و پزشکی ارتقا می‌دهد - و سلامت انسان را بهبود می‌بخشد.