مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تعداد و عملیات

ABCYa بیش از 400 بازی سرگرم کننده و آموزشی برای کلاس های PreK تا 6 فراهم می کند. فعالیت های آنها توسط والدین و مربیان طراحی شده است ، که می فهمند کودکان ...
ماموریت شما: به یک روح کوچک دوستانه و کنجکاو کمک کنید تا کرم شب تاب هایی را که در شهر Mystery Math پنهان شده اند نجات دهید. بازیکنان برای باز کردن قفل از مهارت های ریاضی استفاده می کنند ...